List of Prabhatiya (Subuh Sadiq) ginans
S.No
Ginans
P/S
T.T. Vol #
Translation Vol #
1
Jag jagre tu jag mora
IS
24
2\38
2
Jagat kyun nahinre bhala 
IS
3
2\37
3
Jago ho ma sumio
HK
39
9\24
4
Jago jago bhaida em sa
IS
8
3\48
5
Jago jago bhaida…pachhame ugameo
HK
47
7\37
6
Jago jago ho ma sumiyo
HK
8
3\39
7
Jago more jiyare
HK
60
-
8
Kanere momanbhai tame
SD
12
2\14
9
Khadiya padiya letiya 
HK
24
2\25
10
Nind karta nind gaire
HK
23
3\38
11
Nindrane varo
SD
1
2\15
12
Parbha phati rahen bihani
IS
1
5\33
13
Prabhate uthine sami
IS
14
6\41
14
Satgur srevo tame madhrate
SD
14
5\22
15
Satpanthi jago virabhai
SD
46
3\34
16
Satvanti jago virabhai
SD
45
3\33
17
Sum nahin tu jag
HK
1
7\33
18
Tari ash karine huran
IS
10
3\49
19
Utam ja  thavo to tame  
IS
3
5\32
20
Uth baeth banda tu kene suto
SD
45
3\10
21
Uth beth re kya suta
IS
8
2\36
22
Uth jag man mera
IB
7
7\49
23
Uthi Allah na ghure banda
SD
23
1\17
Back
       
© KamalZar.com 2008-2009. Site Credit