List of Ghatpat sitting ginans
S.No
Ginans
P/S
T.T. Vol #
Translation Vol #
1
A ghate sas usas niranjan
SN
47
9\01
2
Avine beso ne amiras 
SD
38
5\14
3
Avine beso ne gothadi kariye
AAK
31
4\45
4
Avo gatiyu re bande
SA
31
5\11
5
Gure kadhi chhe paval (Garbi-27)
SH
19
2\07
6
Gurji kahe chhe mithi van (Garbi-23)
SH
19
6\15
7
Jirevala dhanre ghadi jo din
MS
2
7\45
8
Jirevala pat mandavine
SD
6
7\09
9
Jirevala satgur sathe 
SD
31
7\13
10
Ke tame amiras pijo (Garbi-5)
SH
17
4\06
11
Mala lije man ma
SH
61
-
12
Sate paval pivo din ne rat (Garbi-11)
SH
17
6\05
13
Satna ghat vira sreviye
IS
31
3\43
14
Shaha visav kunvari paranse
SH
60
-
15
Ved vachan gur tana
SH
60
-
Back
       
© KamalZar.com 2008-2009. Site Credit