List of Khushhali ginans
S.No
Ginans
P/S
T.T. Vol #
Translation Vol #
1
Ad gur Shams munivar (Garbi-1)
SH
17
6\01
2
Aj anand pamiya man (Garbi-2)
SH
17
6\02
3
Anand anand kariyo
SD
13
1\11
4
Asmani tambal vajiya 
SD
11
7\11
5
Bhula ma bhule bhamjo (Garbi-18)
SH
18
6\12
6
Bhulo bhulo te bhulo (Garbi-9)
SH
17
1\10
7
Cheto cheto te chanchal (Garbi-12)
SH
18
6\06
8
Dhan dhan ajno dadlo
SD
13
3\35
9
Divda batimanhe jiyun
SD
11
3\09
10
Duldul ghode Ali chadshe
SD
4
7\14
11
Duldul ghode sacho
SD
2
7\18
12
E jio ayo ayo hansejo var 
SD
2
5\15
13
Evi garbi sampuran sar (Garbi-28)
SH
3 & 19
4\09
14
Gat lokanjie umayo
SD
11
1\33
15
Ghar sar vadhaiyun
SD
13
5\26
16
Gur aviya biji rat (Garbi-3)
SH
17
6\03
17
Gur avta sarve rat (Garbi-4)
SH
17
5\10
18
Gur kehere gafalo sambhalo (Garbi-15)
SH
18
6\09
19
Gure bhuliyane marag (Garbi-26)
SH
19
6\17
20
Gure kadhi chhe paval (Garbi-27)
SH
19
2\07
21
Gurji aviya satmi rat (Garbi-13)
SH
18
6\07
22
Gurji kahe chhe mithi van (Garbi-23)
SH
19
6\15
23
Guru vadiya dasmi rat (Garbi-22)
SH
18
6\14
24
Hanspuri nagrimanhe
SD
11
6\30
25
Ho jio jirebhai jisre gurku
SD
20
5\20
26
Jake pachham dise ne khand
SH
43
9\03
27
Jare avi chhe chheli rat (Garbi-25)
SH
19
6\16
28
Jene gatie shahke
SD
2
7\19
29
Ji ho arab deshmanhe Ali
SD
2
5\24
30
Ji tiyan duldul ghode sami rajo
SH
4
7\04
31
Kanak kanchola kesar (dhol)
SN
43
7\01
32
Karni kamai vela avore
IS
2
7\42
33
Ke jio moro man ho
SD
2
5\25
34
Ke tame amiras pijo (Garbi-5)
SH
17
4\06
35
Khelavarnu shah more
SD
11
7\16
36
Mahamad mavji aviya
SD
59
-
37
Mandhav viva man (dhol)
SN
43
9\02
38
Manhe varse amrat nur (Garbi-6)
SH
17
4\07
39
Mastak topi birajti
HK
2
5\31
40
Megha damar sir chhatra
IS
43
9\48
41
Milo rikhisar meda milo-1
SD
43
9\15
42
Milo rikhisar meda milo-2
SD
44
9\16
43
Moro man hasti
SD
60
10\11
44
Nar pachhamethi chadego
HK
39
9\27
45
Nar Qasam  Shahna  (Garbi-17)
SH
18
6\11
46
Navrojna din sohamna
FA
13
1\44
47
Pachham deshe mawla partak betha
SD
4
7\20
48
Pachham deshthi mawla padhariya
SD
4
7\10
49
Pachhamethi Ali Shaha
SD
20
7\28
50
Pachhamthi Ali purakh chadese
HK
43
7\38
51
Pachhamthi shahna dal
SD
2
7\15
52
Pahelu pahelu nam
SA
2
7\17
53
Phirat neja tambal vajse
SD
43
7\29
54
Pindhat te je kisi ghar
SD
40
9\11
55
Pir  nachine kathe ginan (Garbi-20)
SH
18
4\08
56
Purakh pachhamthi Ali avse
RS
20
7\47
57
Purakh pachhamthi padharse
SD
34
9\08
58
Sat marag satvantiya (Garbi-21)
SH
18
6\13
59
Sat marag Shams pir (Garbi-10)
SH
17
6\04
60
Sat saragna kani khuliya
SD
13
6\26
61
Sate paval pivo din ne rat (Garbi-11)
SH
17
6\05
62
Satgur miliya mune aj
IB
26
1\46
63
Satgur Shams em kahere (Garbi-14)
SH
18
6\08
64
Shahni sevae tame jagjo
SH
10
7\06
65
Srevo srevo momano Ali ek
SD
11
7\12
66
Tame japjo din ne rat (Garbi-8)
SH
17
3\06
67
Tame ramjo din ne rat (Garbi-7)
SH
17
5\09
68
Tare vaga te ginanna vaja (Garbi-24)
SH
19
2\06
69
Tarie tu taranhar khudavand
SD
10
1\12
70
Tith athmi aviya gamna lok (Garbi-16)
SH
18
6\10
71
Tith navmi aviya gurji (Garbi-19)
SH
18
5\08
72
Uttar Khandmanhe shahni 
SD
20
7\23
73
Vajse satni bher
IS
34
9\31
74
Vali vali nar manhi manhi
IS
5
4\32
75
Ya Ali khub majalis
AM
13
1\45
76
Yara anant karodie
SD
6
3\08
77
Yara shafayat Mahmad
SD
20
3\16
78
Ye mitha Mahmad nam
SS
20
7\46
Back
       
© KamalZar.com 2008-2009. Site Credit