Alphabetical list of recorded ginans
S.No
Ginans
P/S
Ocassion
T.T Vol #
Translation in Book Vol #
Translation Recording #
1
A ghate sas usas niranjan
SN
Ghatpat sitting
47
9\01
2
A sansar sapnutar kari
IS
Ruhani majlis, anytime except Khushhali
57
10\32
3
Ab bolna kesa tamare sathe
BB
Anytime
73
8\61
4
Ab teri mahobat lagi
SH
Anytime
12
1\04
1
5
Abdhu man jite man
HK
Ibadat, anytime
23
6\39
6
Abhi abhi antar buj bujantar
SD
Anytime
50
6\23
7
Abuj na buje tene
SD
Anytime except Khushhali
14
3\31
8
Achhda khojo ahin 
SH
Anytime except Khushhali
29
3\05
9
Ad gur Shams munivar (Garbi-1)
SH
Khushhali, anytime
17
6\01
10
Ad jogi tenu dhiyan moto
IS
Ibadat, anytime
63
-
11
Ad na hota anad na hota
IS
Ibadat, anytime
24
-
12
Ad thaki ek sun nipaya
IS
Ibadat, anytime
7
6\40
13
Ad to alakh agiya ramiyo
SD
Anytime
65
-
14
Ad unad jo satgur sarjea
IS
Ibadat, anytime
63
-
15
Ad unade ahunkar upna
IS
Ibadat, anytime
7
-
16
Ad unade nar hota ekla
IS
Ibadat, anytime
63
-
17
Adam ad Nirinjan (Moti Venti)
HK
Venti, anytime
22
6\31
18
Ae Rahem Raheman
IB
Anytime
12
1\50
8
19
Aelo aelo piral aelo
SH
Anytime
60
-
20
Agam bhakhea gur pargat betha
SD
For preservation of tune only
66
-
21
Agam munaro dhartino
IS
For preservation of tune only
65
-
22
Ahunkar madhe dhiyan dharine
IS
Ibadat, anytime
63
-
23
Ahunkar sabde shaha arambh kiya
IS
Anytime
61
-
24
Ain kariyo moman man
SD
Morning Choghadiya, Ghatpat standing
11
3\07
25
Aj anand pamiya man (Garbi-2)
SH
Khushhali, anytime
17
6\02
26
Aj kaljug puran thayo
IS
Ruhani majlis,anytime except Khushhali
41
4\30
27
Aj sahi mahadin bujo bhev
SD
For preservation of tune only
67
-
28
Aj te amar avea
IS
For preservation of tune only
66
-
29
Aj te gurnar partak betha
IS
Anytime except Khushhali
55
9\43
30
Ajab ajaeb dekho moman
SD
Ruhani majlis,anytime except Khushhali
32
4\17
31
Ajab jamana suno…kaljug aviya
SH
Ruhani majlis,anytime except Khushhali
60
-
32
Ajab shaher mede khalaq
SH
Ruhani majlis,anytime except Khushhali
30
3\03
33
Ajar jareo na jae
SD
Anytime except Khushhali
56
9\18
34
Akdamanhe ame bhed ja
HK
Anytime except Khushhali
50
6\33
35
Akhar Mahedi hoine aviya
HS
For preservation of tune only
65
-
36
Alaf nirale khalaq raja
SD
Anytime
51
10\08
37
Alakh achhed abhed
SD
Ruhani majlis, anytime
57
10\12
38
Alakh sirevo bana apnu
SD
Anytime except Khushhali
29
1\22
3
39
Alakh sirevo bana het dhari
SD
For preservation of tune only
66
-
40
Allah ek khasam sabuka
HK
Anytime except Khushhali
58
10\19
41
Almot gadh patan Delam des
SD
For preservation of tune only
65
-
42
Amar phal chhe gurjine hath
IS
Anytime except Khushhali
55
9\42
43
Amar te ayo more
SD
Taliqah, appoimtment
15
7\22
44
Ame garib keni sathe na (Bai Budhai)
IS
Anytime
71
8\46
45
Ame na aviye gamma
SH
Anytime
62
-
46
Ame saheb sathe sahel
AN
Venti, anytime
25
5\46
47
Ame tame be jiv nipna (Bai Budhai)
IS
Anytime
73
-
48
Amrapuri agal ek gugri jo (Gugri-1)
IS
Anytime
73
8\62
49
Amrapuri agal ek gugri jo (Gugri-10)
IS
Anytime
73
8\71
50
Amrapuri agal ek gugri jo (Gugri-2)
IS
Anytime
73
8\63
51
Amrapuri agal ek gugri jo (Gugri-3)
IS
Anytime
73
8\64
52
Amrapuri agal ek gugri jo (Gugri-4)
IS
Anytime
73
8\65
53
Amrapuri agal ek gugri jo (Gugri-5)
IS
Anytime
73
8\66
54
Amrapuri agal ek gugri jo (Gugri-6)
IS
Anytime
73
8\67
55
Amrapuri agal ek gugri jo (Gugri-7)
IS
Anytime
73
8\68
56
Amrapuri agal ek gugri jo (Gugri-8)
IS
Anytime
73
8\69
57
Amrapuri agal ek gugri jo (Gugri-9)
IS
Anytime
73
8\70
58
Amrapuri bahar ek nadi
IS
Anytime
46
4\40
59
Amrapuri manhe anant chhe
IS
Anytime except Khushhali
32
3\45
60
An na parab jare khutse
SD
For preservation of tune only
66
-
61
Anand anand kariyo
SD
Ghatpat standing, Khushhali, anytime
13
1\11
2
62
Anant Akhado (Venti verses)
HK
Venti, anytime
52
-
63
Anant Akhado (Venti verses)
HK
Venti, anytime
53
-
64
Anant Akhado (Venti verses)
HK
Venti, anytime
54
-
65
Anant arambh samie
IS
Ibadat, anytime
63
-
66
Anant rupe samie shabad jo
IS
Ibadat, anytime
64
-
67
Ankladi joi joi thaki
FS
Venti, anytime
25
1\43
6
68
Antakal vela vapri re
HK
Ruhani majlis, anytime except Khushhali
27
2\27
69
Antarjami antarsami
SH
Ruhani majlis, anytime except Khushhali
49
6\18
70
Ap murada mande bhane
HK
Anytime
12
7\34
71
Apnu ap pichhano re
IS
Anytime
26
4\33
72
Apram jare avshe
IS
Anytime
23
9\30
73
Aradh (Granth)
SD
Sample recitation for record only
74
-
74
Araj tamari tame ape ja
BB
Anytime
69
8\15
75
Are bavare ham to aya bhai
BB
Anytime
71
8\43
76
Are betire suno ved hamara (Bai Budhai)
HB
Anytime
71
8\42
77
As puni ham shah dar paya
HK
Anytime
46
2\26
78
Ash tamari sri ho qaem 
HK
Venti, anytime
25
5\27
79
Asha dhoe beda hoe
HK
Anytime
38
9\25
80
Ashaji sacho tu alakh 
SD
Evening Choghadiya
20
6\28
81
Ashaji tri tri loka dhar Ali 
SD
Morning choghadia
75
10\10
82
Asmani tambal vajiya 
SD
Khushhali, anytime
11
7\11
83
Athar Ved (Granth)
SD
Sample recitation for record only
74
-
84
Atharvedi Gavantri (Granth)
IS
Sample recitation for record only
73
-
85
Atmaram tame avigat sirevo
SD
Ibadat, anytime except Khushhali
51
10\15
86
Atmaram tame bada ginani
SD
Anytime
55
10\16
87
Ava gurnar samine srevie
SD
Anytime
20
5\12
88
Ava gurnar samusun het
SD
Anytime
48
9\13
89
Avichal Allah avichal khalaq
SD
Anytime
29
1\32
5
90
Avichal bhagat vimras huva
IS
Anytime except Khushhali
55
9\41
91
Avine beso ne amiras 
SD
Ghatpat sitting, anytime
38
5\14
92
Avine beso ne gothadi kariye
AAK
Ghatpat sitting
31
4\45
93
Avo gatiyu re bande
SA
Ghatpat sitting
31
5\11
94
Avo mara bhaida gatma
SD
For preservation of tune only
66
-
95
Avo mara sami raja
SD
Anytime
7
1\19
3
96
Avo rikhisar tame tirath nao
HK
Anytime
47
9\26
97
Avore mara munivar bhaida
SD
Anytime
5
5\13
98
Avval tunhi akhar tunhi
SD
Anytime
10
1\31
5
99
Bamb na hota tare akhar na hota
IS
Ibadat, anytime
63
-
100
Bamb na hota tare bhirma na hota
IS
Ibadat, anytime
64
-
101
Bana tu sacho thi
SD
Anytime except Khushhali
32
3\20
102
Bangala desma aviya
SH
Anytime
62
-
103
Bapa vatu kene nahin deta
BB
Anytime
72
8\57
104
Bava murakh loke te maram
IS
Anytime except Khushhali
48
9\36
105
Bavan Bodh (Granth)
SD
Anytime
35
-
106
Bavan Ghati (Granth)
SD
Sample recitation for record only
73
-
107
Bhagat pase aviya
SH
Anytime
62
-
108
Bhai ka shabad tame (Bai Budhai)
IS
Anytime
72
8\52
109
Bhai tame suphal phalo
SH
Anytime
5
5\04
110
Bhai tini virenjiyun umedun
SD
Morning and Evening Choghadiya
11
1\23
3
111
Bhaio bharame na bhulie
SN
Ruhani majlis, anytime except Khushhali
6
5\01
112
Bhaiyer bhanga ma tado
SD
Ruhani majlis, anytime
45
2\11
10
113
Bhalere bhai tame kari lio
MS
Anytime
3
2\44
114
Bhamar guphare upar
MS
Anytime
24
2\45
115
Bhar joban pahela varine (Bai Budhai)
IS
Anytime
69
8\18
116
Bharpur rahela than thanotar
IS
Anytime
34
10\46
117
Bharpur raja takhate betha
SD
Anytime
30
3\28
118
Bhed jo paea so hamku (Bai Budhai)
IS
Anytime
70
8\28
119
Bhed kanthi tam hamku
BB
Anytime
73
-
120
Bhirma ne shiv be sangate
IS
For preservation of tune only
64
-
121
Bhom mandhan e ghadh kaya
HK
Anytime except Khushhali
55
10\26
122
Bhora re bhora manvi tame
SD
For preservation of tune only
67
-
         
© KamalZar.com 2008-2009. Site Credit