List of Garbis of Pir Shams
Garbi #
Ginan
T.T. Vol #
Translation Vol #
Garbi # 01
Ad gur Shams munivar
17
6\01
Garbi # 02
Aj anand pamiya man
17
6\02
Garbi # 03
Gur aviya biji rat
17
6\03
Garbi # 04
Gur avta sarve rat
17
5\10
Garbi # 05
Ke tame amiras pijo
17
4\06
Garbi # 06
Manhe varse amrat nur
17
4\07
Garbi # 07
Tame ramjo din ne rat
17
5\09
Garbi # 08
Tame japjo din ne rat
17
3\06
Garbi # 09
Bhulo bhulo te bhulo
17
1\10
Garbi # 10
Sat marag Shams pir
17
6\04
Garbi # 11
Sate paval pivo din ne rat
17
6\05
Garbi # 12
Cheto cheto te chanchal
18
6\06
Garbi # 13
Gurji aviya satmi rat
18
6\07
Garbi # 14
Satgur Shams em kahere
18
6\08
Garbi # 15
Gur kehere gafalo sambhalo
18
6\09
Garbi # 16
Tith athmi aviya gamna lok
18
6\10
Garbi # 17
Nar Qasam  Shahna
18
6\11
Garbi # 18
Bhula ma bhule bhamjo
18
6\12
Garbi # 19
Tith navmi aviya gurji 
18
5\08
Garbi # 20
Pir  nachine kathe ginan
18
4\08
Garbi # 21
Sat marag satvantiya 
18
6\13
Garbi # 22
Guru vadiya dasmi rat 
18
6\14
Garbi # 23
Gurji kahe chhe mithi van
19
6\15
Garbi # 24
Tare vaga te ginanna vaja
19
2\06
Garbi # 25
Jare avi chhe chheli rat
19
6\16
Garbi # 26
Gure bhuliyane marag
19
6\17
Garbi # 27
Gure kadhi chhe paval
19
2\07
Garbi # 28
Evi garbi sampuran sar
3 & 19
4\09
     
© KamalZar.com 2008-2009. Site Credit