List of morning Choghadiyas
S.No
Ginans
P/S
T.T. Vol #
Translation Vol #
1
Ain kariyo moman man
SD
11
3\07
2
Ashaji tri tri loka dhar Ali 
SD
75
10\10
3
Bhai tini virenjiyun umedun
SD
11
1\23
4
Dei gurke vacha he je
TD
11
2\31
5
Divda batimanhe jiyun
SD
11
3\09
6
Duldul ghode Ali chadshe
SD
4
7\14
7
Duldul ghode sacho
SD
2
7\18
8
E jio ayo ayo hansejo var 
SD
2
5\15
9
Gat lokanjie umayo
SD
11
1\33
10
Hanspuri nagrimanhe
SD
11
6\30
11
Ho jio jirebhai jisre gurku
SD
20
5\20
12
Jene gatie shahke
SD
2
7\19
13
Ji tu lal sirie sarangdhar*
SD
65
-
14
Kalpat jalpat mayae mohi
HK
46
1\36
15
Khelavarnu shah more
SD
11
7\16
16
Moman man em janjoji
HK
11
2\29
17
Moro man hasti
SD
60
10\11
18
Nar pachhamethi chadego
HK
39
9\27
19
Pahelu pahelu nam
SD
2
7\17
20
Pindhat te je kisi ghar
SD
40
9\11
21
Srevo srevo momano Ali ek
SD
11
7\12
22
Tarie tu taranhar khudavand
SD
10
1\12
23
Tuhi gur tuhi nar tuhi
SD
31
9\06
24
Yara anant karodie
SD
6
3\08
       
© KamalZar.com 2008-2009. Site Credit