List of ginans for Sawab-e-Akhirat (Ruhani Majlis)
S.No
Ginans
P/S
T.T. Vol #
Translation Vol #
1
A sansar sapnutar kari
IS
57
10\32
2
Aj kaljug puran thayo
IS
41
4\30
3
Ajab ajaeb dekho moman
SD
32
4\17
4
Ajab jamana suno…kaljug aviya
SH
60
-
5
Ajab shaher mede khalaq
SH
30
3\03
6
Alakh achhed abhed
SD
57
-
7
Alakh sirevo bana apnu
SD
29
1\22
8
Antakal vela vapri re
HK
27
2\27
9
Antarjami antarsami
SH
49
6\18
10
Bhaio bharame na bhulie
SN
6
5\01
11
Bhaiyer bhanga ma tado
SD
45
2\11
12
Char ghadika char jug ja
SH
40
4\03
13
Chet chet bana man 
SD
32
1\34
14
Chit ma dolo rikhisara
HS
16
4\50
15
Dhan dhan sami raja tu
SH
27
4\01
16
Dhan putra maya sarve
IS
33
5\36
17
Dharam karta alas na karie
IS
16
4\37
18
Dhira dhira rikhisara
HS
44
9\49
19
Dilna daga bande
SD
1
4\10
20
Duniya chalitra dekhke
SD
12
1\28
21
Duniya prit na kijie
SH
41
4\04
22
Duniya sirjine shah  more
SD
9
1\18
23
Dur desh thi ayo  vanjaro
HK
32
2\30
24
E sabhaga Ali bhaj
SH
9
1\06
25
E sabhaga is duniya de 
SH
9
1\05
26
E vira parab sirevo
HK
15
3\41
27
Gur bhirmaji jugajuge aviya
IS
55
9\37
28
Gur kar mere sadhiya
HK
48
5\30
29
Gur sevanta sab gun
SD
10
4\21
30
Gursun bandhan bandhie
SD
5
4\15
31
Hat baniya hat baniya mede
HK
57
10\40
32
Hathi hathi parbat tolande
SH
24
6\21
33
Ho ho karta hoi gaya
SD
5
4\16
34
Ho jire mara hansa
SD
10
2\09
35
Ho jire prani jyare tu 
SD
30
3\13
36
Is duniya men tu bhuli kem
HK
37
1\38
37
Jamin asman sahebe
SD
29
3\32
38
Jire raja sat tane mukh mar na hove
QD
47
2\47
39
Jirevira mithdun ain bolo
SH
14
2\03
40
Jitivar vaje vira tan
SD
15
4\20
41
Jivni chinta have karo
IS
44
2\39
42
Juthi re duniya tame
SD
37
1\26
43
Kachi chhe kaya man 
HK
21
7\35
44
Kachi kaya mitki bande
FS
10
2\46
45
Kaj sidha saheb paya
IS
36
4\42
46
Kaljug puran parvario
IS
27
2\34
47
Kaljugna jiv kathan chhe
IS
14
2\35
48
Kamalne phule prani bava
SD
47
4\13
49
Kan bandho maya puravse
SD
24
3\26
50
Kargin bande kar gin
SA
39
9\04
51
Kari leo karni hans parona
HK
44
6\35
52
Kaya maya chhe din char
AAS
44
5\44
53
Kayani bedi apna gurnar
SD
15
4\23
54
Khadiya padiya letiya 
HK
24
2\25
55
Khedo khedo jemani navdi
SD
21
3\21
56
Lavo lavo ghas bandhavo
SD
23
9\23
57
Lavo to ain loniyo
SH
32
3\04
58
Lobh savrathe jiv tun bhulio
IS
48
5\40
59
Lobh savrathe juge vapeo
IS
58
10\38
60
Mal khajina bahot ja
GS
8
1\42
61
Marna hayre jarur 
IB
3
1\49
62
Melo hat vanire bhayo
HK
5
7\32
63
Meri meri te bando
HK
8
2\28
64
Moman man chanchal kari
SD
38
3\29
65
Moman mahadan avse
IS
57
10\30
66
Munivar bhai chanchal chit man
SD
41
4\14
67
Munivar mahadan avshe
IS
48
5\41
68
Nindrane varo
SD
1
2\15
69
Par ghar prit na kijie 
SD
37
3\22
70
Partak vilonine phans mandi
SD
30
2\20
71
Partham murat movni
SS
8
4\48
72
Pirne puchhi tame panth
SD
37
1\29
73
Piyu piyu kijie
IS
42
2\33
74
Pranido chhe matino
SD
38
5\17
75
Reni dipak savarie
IS
57
10\31
76
Roj qayamat dahado 
HK
32
6\34
77
Saheb bada jene sab jug
SD
24
1\20
78
Sain sirevo ma dhil kar
SD
42
2\13
79
Saiyanji more dar lago
IB
1
1\47
80
Sambhal gafla ho jio bhaiya
MTS
1
4\46
81
Sami rajo avshe vira bhai tambal
SD
38
2\17
82
Samudar bahotan banu 
SD
21
3\12
83
Sansar sagarma vanje
IS
38
4\36
84
Sarag bhavanthi bhai mati
FS
1
6\48
85
Sat tane mukh mar na hove
QD
47
2\47
86
Sheth kahe tame sambhlo
SD
27
2\18
87
Srevo srevo ek dayal
SD
38
9\09
88
Suno suno bhaive momano
SH
15
1\08
89
Suno suno momano suni 
SH
15
10\05
90
Tare puthiade chhe panch
SH
3
3\01
91
Til bhar tulna khaneki dhar
SD
3
1\25
92
Tum chet man mera
IB
5
2\49
93
Ugamiya sohi din athamya
MS
27
1\40
94
Unchthi ayo bande nich 
SH
21
1\03
95
Vela poti ne vilamb na kije
IS
58
9\39
96
Ya Allahre tamne sirevun
SD
3
2\19
Back
© KamalZar.com 2008-2009. Site Credit